Welkom bij FLaureys

expertisebureau FLAUREYS is een onafhankelijk expertise- & consultancybureau. FLAUREYS is gespecialiseerd in schade-afwikkeling voor de verzekeringsindustrie, rechtsprocedures en diverse andere partijen. FLAUREYS biedt u diensten aan in de expertise domeinen elektronica, elektriciteit, ict en hvac.

adVerzekeringsexpert

Expertise in het kader van een verzekerd belang.

Schade-afwikkeling voor verzekeringsindustrie:

  • Onderzoek naar de oorzaak van de schade.
  • Bepaling van de aansprakelijke partijen.
  • Raming schade en onderhandeling herstellingskosten.
  • Schatting verzekerde kapitalen.

Privaat-expert:

  • Onderzoeken voor verzekerden, makelaars, derde partijen, ... .
  • Raming schade en onderhandeling herstellingskosten in arbitrage.

Arbiter:

  • Arbitrage bij meningsverschil tussen twee of meerdere experten.

adGerechtsdeskundige

Expertise in het kader van een (mogelijk) gerechtelijke procedure.

Technisch deskundigenonderzoek:

  • Onafhankelijk technisch onderzoek naar oorzaak, reden, invloed, ... zodat de rechter een uitspraak kan vellen.

Technisch onderzoek partij:

  • Onafhankelijk technisch onderzoek gebaseerd op principe van tegenspraak zodat het technisch onderzoek later eventueel ook in een rechtsprocedure kan gebruikt worden.

adConsultancy en studies

nafhankelijk onderzoek en berekening:

  • Onafhankelijke studie en berekeningen in het kader van haalbaarheidstudies, controle en audit.
expertisebureau FLaureys